South Africa Gospel

Hlengiwe Mhlaba – Yebo Nkosi

on

Hlengiwe Mhlaba

Hlengiwe Mhlaba, a psalmist, worship leader, gospel musician, and the founder of Mhlaba Music from South Africa, has released a new single with the lovely title “Yebo Nkosi.”

Click here to enjoy this tune:

Yebo Nkosi

Yebo Nkosi Lyrics by Hlengiwe Mhlaba

Yebo, Nkosi, ngize kuwe
Ngidalule konk′ okwam
Mangizwiswe nguwe, Jesu

Zisuliw’ izono zam
Uma, Nkosi ungibona
Ngisazulazula la
Uma ngidukisw′ ukona
Nqanda umntanakho la

Nom’ unqanda ngenhlupheko
Ngokubonga laphaya
Laph’ ukona kungasekho
Ngokubonga Nkosi yam
Nom′ unqanda ngenhlupheko
Ngokubonga laphaya
Laph′ ukona kungasekho
Ngokubonga Nkosi yam

Nom’ unqanda ngenhlupheko
Ngokubonga laphaya
Laph′ ukona kungasekho
Ngokubonga Nkosi yam

Yebo, Nkosi, ngiza kuwe
Ngidalule konk’ okwam
Aw mangizwiswe nguwe, Jesu
Zisuliw′ izono zam
Aw yebo yebo, Nkosi, yebo ngiza kuwe
Aw ngidalule mina, aw konk’ okwam
Aw mangizwiswe, nguwe Jesu
Zisuliw′ izono zam

Aw yebo yebo Nkosi nangafik’ ekhaya ngithi dalula
Ey konk’ okwami, aw mangizwiswe nguwe Jesu
Zisuliw′ izono zami

Nomunqanda ngenhlupheko, mina ngokubonga laphaya
Laph′ ukona kungasekho, yebo ngokubong aw Nkosi yami
Nomunqanda ngenhlupheko, mina ngokubonga laphaya
Laph’ ukona kungasekho, yebo ngokubong aw Nkosi yami
Yebo Nkosi

 

Share with Loved Once

Recommended for you