Lyrics: Joyous Celebration 25 – Ndenzel’ Uncedo (Be My Helper) Hymn 377


  jc

  Lyrics ByJoyous Celebration 25 on Ndenzel’ Uncedo (Be My Helper) Hymn 377

  Hlaha, oh hlala nami! (Abide, oh abide with me)
  Litshonil’ ilanga (the sun has set)
  Ubu-suku bufikile, Nkosi (the night is here, Lord)
  Mandi, mandingasali, ndingenay’ uMncedi (May I not be left alone with no Helper)
  Nd’yenzel’, Nd’yenzel’ uncedo ngokuhlala nam’ (Be my Helper and abide with me) (Repeat)  Nd’yenzel’, Nd’yenzel’ uncedo ngokuhlala nam’ (Be my Helper and abide with me)

  Buya- buyakhawuleza, obo bomi bami (My life is fast moving and approaching the end)
  Ndiya, ndiya-siywa zezomhlaba izinto (Earthly things are leaving me)
  Ndibona iguquleko, iguquleko zodwa (All I see is changes)
  Wen’ ongaguqukiyo hlala nami (You, the Unchanging God, abide with me) (Repeat)

  Nd’yenzel’, nd’yenzel’ uncedo ngokuhlala nam’
  (Be my Helper and abide with me) (x?)

  Ndenzel’ Uncedo (Be My Helper) Hymn 377